"Skąd się wzięła nazwa..."
Kuków i Zdziebel?


Wyjaśnienie obu nazw jest o tyle problematyczne, że trudno szukać dla nich odpowiedników w Polsce, a ponadto nikt dotychczas nie próbował dociec pochodzenia tych nazw.
Początków wsi Zdziebel dopatrywać się należy w XVII w. Jest ona wymieniana w dokumentach wydawanych przez suski dwór, jako jedna z wsi doń należąca. Osobno wymieniany jest wówczas Kuków. Kiedy połączono obie wsie tego dokładnie nie wiadomo. Być może do połączenia doszło w 1785 roku kiedy to Kuków odłączył się od Lachowic (w latach 1696-1785 Kuków stanowił część Lachowic). Gdzie możemy doszukiwać się pochodzenia nazwy Ździebel? W Polsce nie ma wsi o tej samej bądź podobnej nazwie, więc nie ma możliwości znalezienia informacji o innym Zdzieblu. W tej sytuacji konieczne jest poszukiwanie miejscowego źródła tej nazwy. Nazwa Ździebel nasuwać nam może skojarzenia z nazwą Źdźbło. Gdy weźmiemy pod uwagę, iż sąsiadujące ze Ździeblem Mączne było osadą rolniczą, a mieszkańcy trudnili się uprawą zboża, to i być może podobny typ gospodarki był prowadzony na Ździeblu. Wiemy również, że nie tylko Mączne, ale i Kuków były osadami bardziej rolniczymi niż pasterskimi i wśród mieszkańców przeważali Polacy nad Wołochami. Idąc tym tokiem myślenia, nożna domniemywać, iż nazwa Zdziebel mogłaby pochodzić od źdźbeł uprawianych tu na większą, niż w sąsiednich wsiach, skalę zbóż.
Druga z interesujących nas wsi - Kuków nie jest jedyną wsią o tej nazwie w Polsce. Kuków odnajdziemy również niemal na drugim końcu Polski nieopodal Suwałk. Nic nam to jednak nie pomoże w poszukiwaniu pochodzenia nazwy „naszego" Kukowa, bowiem informacje o Kukowie w okolicach Suwałk są bardzo skromne i zupełnie nieprzydatne. Sięgając jednak do znanego nam dobrze „Dziejopisu Żywieckiego" Andrzeja Komonieckiego można pokusić się o pewne przypuszczenia. Co prawda Komoniecki nie wyjaśnił nazwy Kuków, niemniej jednak gdy spojrzymy na sposób wyjaśniania niektórych nazw to odpowiedź nasunie się nam sama: Swinna - od świń, Jeleśnia - od jeleni, Wieprz - od wieprzy, Żabnica - od żab, Jeżowice - od jeżów, no 1 co istotne Kurów - od kur, a Gilowice - od gilów. Z braku źródeł i innych możliwości wyjaśnienia nazwy założyć musimy, iż nazwa Kuków (identycznie jak Kurowa i Gilowic) pochodzi od ptaków - w przypadku Kukowa kukułek, które mogły masowo występować w lasach na tym terenie w początkach istnienia wsi.

Tekst pochodzi z artykułu "Skąd się wzięła nazwa..."
z Kuriera Stryszawskiego, lipiec - sierpień 2006.
Autor: Łukasz Elżbieciak


Rozkład jazdyLosowe zdjęcie:

Wspierają nas:
© Copyright: www.kukow.pl 2006 - 2013, wszystkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie: Mateusz Szymski

on-line: ,wizyt ogółem: