Aktualności

W dniu 14.08.2016r. odbyły się Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie, która była organizatorem tejże imprezy przy współudziale Gminy Stryszawa i Powiatu Suskiego. Mieliśmy okazję gościć drużyny z Targanic Dolnych, Śleszowic, Lachowic, Huciska, Krzeszowa, Suchej Beskidzkiej Miasto, Zembrzyc, Bystrej Podhalańskiej, Międzyrzecza Górnego, Kęt, Dziergowic, Mysłowic - Dziećkowic, Oravskiej Polhory (Słowacja) oraz Kukowa. Patronat nad Mistrzostwami objął Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce Edward Siarka. Zawody otworzył prezes OSP Kuków druh Krzysztof Miklusiak witając uczestników oraz przybyłych gości, a także życzył młodym zawodnikom dobrych wyników i bezpiecznej rywalizacji. W sprzyjających warunkach pogodowych młodzi druhowie zaciekle rywalizowali ze sobą wykazując się szybkością, sprytem i kunsztem wyszkolenia strażackiego, czego przykładem było np. napełnianie 10-litrowego wiaderka wodą. Podczas zaciekłej rywalizacji młodzi strażacy posilali się kiełbaską z grilla przygotowaną przez Panie z KGW Kuków, a ufundowaną przez naszych sponsorów. Rywalizacja sportowa była napędzana dopingiem ze strony mieszkańców, kibiców, sympatyków straży pożarnej a także samych zawodników. Podczas niej można było usłyszeć nawet wuwuzelę, a także syrenę strażacką. W Mistrzostwach brało udział 21 drużyn MDP (9 w kategorii Szkoła Podstawowa, 12 w kategorii Gimnazjum) co dało nam liczbę 93 startujących zawodników. Po finałowych biegach odbył się pokaz przedstawiający występowania zagrożenia pożarowego w przypadku wycieku substancji ropopochodnej. Sytuacja taka występuje często podczas kolizji. Do doświadczenia użyliśmy oleju napędowego. Jak się okazało, nie mogliśmy go zapalić punktowym bodźcem energetycznym, z kolei po zasypaniu go sorbentem i przyłożeniu ognia, olej napędowy z sorbentem zaczął się palić. Zdaliśmy sobie sprawę, kiedy faktycznie występuje zagrożenie pożarowe. Patrząc na reakcję wszystkich uczestników naszego wydarzenia uważamy iż tego typu pokaz był dobrą nauką dla nas wszystkich. Po tak wspaniałych emocjach przyszedł czas na podsumowanie wyników osiągniętych przez młodych druhów oraz nagrodzenie zwycięzców, którym wręczali i gratulowali: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż. Tomasz Marek, wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, Komendant ZOG ZOSP RP w Stryszawie Michał Szwed, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stryszawa Tadeusz Spyrka oraz prezes OSP Kuków Krzysztof Miklusiak.


Przyjmę do pracy!!!!
Poszukuję pracownika do wykonywania robót budowlanych w zakresie:
- wykańczanie wnętrz
- ocieplanie budynków
Wymagam:
- dyspozycyjności
- sumienności
- chęci do pracy i uczenia się nowych rzeczy
- doświadczenie zawodowe mile widziane lecz niekonieczne
Oferuję:
- pracę od zaraz
- umowę wraz z ubezpieczeniem
- godziwe wynagrodzenie którego wysokość zależy od umiejętności
Kontakt:
503838526
miodelli@gmail.com

26 czerwca 2016 r. na stadionie w Bystrej Podhalańskiej odbyły się IV Powiatowe Zawody MDP wg Regulaminu CTiF. W grupie "MDP Chłopcy" nasza drużyna została sklasyfikowana na 1 miejscu z wynikiem łącznym 1014,24 pkt. Drużynę reprezentowali: Agata Jurczak, Natalia Baca, Szymon Barzycki, Ewa Jurczak, Paweł Wajdzik, Przemysław Żywczak, Patryk Pasierbek, Rafał Zoń oraz Jakub Murański. Jesteśmy dumni z naszych młodych strażaków ! Nad przygotowaniem drużyny MDP czuwali: Mateusz Klaczek. Grzegorz Miklusiak oraz Kamil Miklusiak.


Szkoła Podstawowa w Kukowie uczestniczyła w ogólnopolskim programie Wiarygodna Szkoła, którego celem było uzyskanie Certyfikatu Wiarygodności. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest osiąganie przez szkołę wysokich wyników na sprawdzianie zewnętrznym oraz spełnianie określonych standardów w obszarach bazy i zapewnianego bezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa w Kukowie spełnia te wymagania i Kapituła Programu przyznała jej Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA PODSTAWOWA. Uczestnictwo w programie oraz otrzymanie prestiżowego wyróżnienia jakim jest Certyfikat Wiarygodności jest potwierdzeniem stosowania przez szkołę odpowiednich standardów edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. Legitymowanie się certyfikatem pozwoli na skuteczne budowanie prestiżu szkoły oraz jest potwierdzeniem, że szkoła prezentuje odpowiedni poziom nauczania, wychowania i bezpieczeństwa.

W czwartek, 29 października 2015 o godz. 17.00 w Galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac I Pleneru Malarskiego im. Władysława Fronta w Stryszawie, który trwał od 3 do 10 października br. Zorganizowana wystawa poplenerowa wywarła ogromne wrażenie na licznie zgromadzonych uczestnikach wernisażu, który otworzył Wójt Gminy Stryszawa – Rafał Lasek dziękując autorom prac i wyrażając nadzieję na kontynuację tego przedsięwzięcia w kolejnych latach. Wyrazy uznania dla organizatorów i uczestników pleneru skierowali również: Ryszard Hadka – Przewodniczący Rady Powiatu, Janusz Kociołek – Naczelnik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego oraz Zofia Jakubowska – córka Władysław Fronta.

Malarzy, uczestników pleneru i ich prace przedstawił Rafał Lenart, komisarz pleneru, który przekazał też na pamiątkę pleneru od jednego z uczestników pracę „Dom Władysław Fronta” na ręce jego córki Zofii. Dyrektor GOK przedstawiła cele projektu, działania realizowane w ramach zadania oraz donatora. Zaznaczyła też jak ważna jest pamięć o stryszawskim malarzu Władysławie Froncie i popularyzacja jego twórczości zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
Ku zaskoczeniu organizatorów okazało się, że zainteresowanie wystawą było bardzo duże. Na jej otwarcie przybyli uczestnicy pleneru, rodzina Władysława Fronta, władze samorządowe, nauczyciele, dyrektorzy szkół i wielu mieszkańców Stryszawy i okolic. Otwarciu towarzyszyła młodzieżowa kapela ludowa „Spod Jałowca” działająca przy GOK.

Na uroczysty wernisaż organizatorzy przygotowali katalog wystawy prac, który każdy z obecnych mógł sobie zabrać. Zawarto w nim m.in. prace każdego z uczestników pleneru.

W plenerze wzięło udział piętnastu malarzy, przede wszystkim z powiatu suskiego i wadowickiego. Uczestnicy zachwyceni i zainspirowani urokliwymi zakątkami naszej gminy oraz twórczością patrona pleneru, stworzyli podczas jego trwania kilkadziesiąt prac. Na wystawę przekazali 45 prac, z czego 15 prac zostało oprawionych w ramy i pozostanie do dyspozycji organizatora. Prace te po wystawach eksponowane będą w instytucjach gminy Stryszawa, promując ich twórców jak i ideę pleneru.

GOK Stryszawa

Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu 24.10.2015r. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu "Za mundurem Młodzież sznurem !". Tym razem uczestnicy projektu mieli okazję zagłębić się w tematykę ratownictwa technicznego. Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie z metodami wydobycia osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych. Jak się okazało nie jest to prosta sprawa. Już sam ciężar narzędzi hydraulicznych sprawiał wiele problemów, nie mniej jednak udało się przećwiczyć założenie jakim było wykonanie "trzecich drzwi" w pojeździe typu Hatchback. Po części ćwiczebnej przy ognisku omówiliśmy zajęcia, a sprzyjająca pogoda pozwoliła na jeszcze odrobinę aktywności na świeżym powietrzu.


W dniu 23.08.2015r. odbyły się Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie, która była organizatorem tejże imprezy. Mieliśmy okazję gościć drużyny z Targanic Dolnych, Targanic Górnych, Białki, Juszczyna, Śleszowic, Lachowic, Osielca, Tarnawy Dolnej, Suchej Beskidzkiej Miasto, Oravskiej Polhory (Słowacja) oraz Kukowa. Patronat nad Mistrzostwami objął Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce Edward Siarka oraz Starosta Suski Józef Bałos. Zawody otworzył prezes OSP Kuków druh Wiesław Kąkol witając uczestników oraz przybyłych gości, a także życzył młodym zawodnikom dobrych wyników i bezpiecznej rywalizacji. W sprzyjających warunkach pogodowych młodzi druhowie zaciekle rywalizowali ze sobą wykazując się szybkością, sprytem i kunsztem wyszkolenia strażackiego, czego przykładem było np. napełnianie 10-litrowego wiaderka wodą. Podczas zaciekłej rywalizacji młodzi strażacy posilali się kiełbaską z grilla przygotowaną przez Panie z KGW Kuków, a ufundowaną przez naszych sponsorów. Rywalizacja sportowa była napędzana dopingiem ze strony mieszkańców, kibiców, sympatyków straży pożarnej a także samych zawodników. Podczas niej można było usłyszeć nawet wuwuzelę, a także syrenę strażacką. W Mistrzostwach brało udział 15 drużyn MDP (3 w kategorii Szkoła Podstawowa, 12 w kategorii Gimnazjum) co dało nam liczbę 72 startujących zawodników. Po finałowych biegach odbył się pokaz przedstawiający ideologię procesu spalania w pomieszczeniach zamkniętych na modelu drewnianego domka. Patrząc na reakcję wszystkich uczestników naszego wydarzenia uważamy iż tego typu pokaz był dobrą nauką dla nas wszystkich. Chcieliśmy przedstawić wszystkim z jakimi zjawiskami spotyka się strażak podczas działań przy pożarach budynków mieszkalnych. Po tak wspaniałych emocjach przyszedł czas na podsumowanie wyników osiągniętych przez młodych druhów oraz nagrodzenie zwycięzców, którym wręczali i gratulowali: przedstawiciel ZOW ZOSP RP w Małopolsce Damian Kuczera, Starosta Powiatu Suskiego Józef Bałos, wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, Komendant ZOG ZOSP RP w Stryszawie Michał Szwed oraz prezes OSP Kuków Wiesław Kąkol.

Klasyfikacja indywidualna w grupie Szkoła Podstawowa przedstawia się następująco: 1 miejsce - Grzegorz Palka (MDP Osielec), 2 miejsce - Patryk Bałos (MDP Osielec), 3 miejsce - Konrad Bałos (MDP Osielec).

W grupie Gimnazjum najlepszy wynik osiągnął Szymon Barzycki (MDP Kuków), następnie Karol Zawora (MDP Targanice Górne) oraz Paweł Wajdzik (MDP Kuków).

W klasyfikacji drużynowej miano najtwardszej drużyny zdobyła MDP z Osielca przed MDP z Kukowa oraz Śleszowic - w grupie Szkoła Podstawowa. Natomiast w grupie Gimnazjum miano najtwardszej drużyny zdobyła MDP z Kukowa przed MDP Lachowice II oraz MDP Sucha Beskidzka Miasto I. Najlepsza drużyna Mistrzostw MDP w Sporcie Pożarniczym 2015 w obu kategoriach otrzymały kompletne umundurowanie członka MDP ufundowane przez WUS Brzeziny.

Najmłodszym uczestnikiem Mistrzostw był Jakub Jurczak (MDP Kuków).

Dodatkową atrakcją było wylosowanie "szczęśliwego numeru" przez wójta Gminy Stryszawa Rafała Laska. Szczęśliwcem tego losowania był Grzegorz Mikołajczyk (MDP Lachowice), który otrzymał dodatkową nagrodę.

Jako organizatorzy zawodów zadbaliśmy o to by nie było zawodnika, który wróciłby do domu z pustymi rękami. Każdy uczestnik Mistrzostw MDP w Sporcie Pożarniczym otrzymał drobny upominek. Chcieliśmy nadmienić, że w naszych zawodach brały udział drużyny spoza powiatu oraz ze Słowacji. Po uroczystości wręczenia nagród nie zabrakło kiełbaski z grilla. Na zakończenie Starosta Suski Józef Bałos oraz Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek gorąco podziękowali zawodnikom za wyniki, kibicom za doping, a prezes OSP Kuków jednocześnie zaprosił wszystkich na następny rok do udziału w tych zawodach. Na zawodach swoją obecnością zaszczycili:

Przedstawiciel ZOW ZOSP RP w Małopolsce Damian Kuczera
Starosta Powiatu Suskiego Józef Bałos
Wójt gminy Stryszawa mgr inż. Rafał Lasek,
Komendant ZOG ZOSP RP w Stryszawie Michał Szwed
oraz władze statutowe startujących drużyn.

Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym 2015 nie odbyłyby się bez wsparcia sponsorów: ZG ZOSP RP w Warszawie, ZW ZOSP RP w Krakowie, WUS Brzeziny, Powiat Suski, firma HORPOL, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kukowie, Polskie Składy Budowlane ERYK, Delikatesy u Młyńskiego, Wulkan - Bosh Service, ABRO Krzysztof Gibas, Skład Budowlany Andrzej Kwaśny, firma Produkcyjno - Handlowa Józef Wajdzik, Piekarnia Stryszawa, firma Wielobranżowa Sużyw, KZPT Kalisz, "Ogrodnik" Roman Wilk, Agnieszka i Łukasz Lenik, Piekarnia Baca, Paweł Lenart, Krystyna Zawora, Ewa Leszek Pasko, Brico Marche, Inter Marche oraz "SPAR" Stryszawa.

Patronat medialny Mistrzostw MDP w Sporcie pożarniczym 2015: powiatsuki24.pl, sucha24.pl, strażacki.pl, kukow.pl, beskidzka24.pl oraz Kurier Stryszawski.


źródło
OSP Kuków


(kliknij, by zobaczyć całą galerię)

W dniu 19 lipca 2015 r. na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie odbyły się uroczystości z okazji przekazania sztandaru oraz jubileuszu 70 - lecia jednostki OSP Kuków.
OSP w Kukowie została założona w 1945 r. Zebranie organizacyjne odbyło się w maju, a wzięły w nim udział 22 osoby. Na prezesa wybrano Stefana Sekułę, a naczelnikiem mianowano Stanisława Bacę. Dziś stanowisko prezesa pełni dh Wiesław Kąkol, a dh. Krzysztof Grajny funkcję naczelnika. Pierwszym sprzętem gaśniczym była poniemiecka sikawka ręczna, umundurowaniem były hełmy z okresu wojny a także fragmenty mundurów wojskowych. Przystąpiono do budowy remizy. Materiał pozyskiwano z wysadzonej przez Niemców stacji kolejowej w Lachowicach. Działalność strażaków z Kukowa nie polega wyłącznie na braniu udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ale także na propagowaniu wśród dzieci i dorosłych zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Młodzież chętnie uczestniczy w rajdach górskich i innego rodzaju imprezach kulturowo - sportowych. Od 2005 r. w remizie OSP Kuków ma siedzibę Gminna Orkiestra Dęta prowadzona przez druha tej jednostki Krzysztofa Górskiego.
Jubileusz naszej jednostki rozpoczęliśmy od Mszy Św. koncelebrowanej przez Kapelana Strażaków Powiatu Suskiego dh ks. Stanisława Skowronka oraz Proboszcza Parafi M.B. Nieustającej Pomocy w Krzeszowie ks. Antoniego Kanię.W trakcie nabożeństwa nastąpiło poświęcenie „nowego” sztandaru ufundowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kukowa.

Po Mszy Św. przystąpiliśmy wszyscy do uroczystego apelu. Dowódca Uroczystości dh Kamil Miklusiak złożył raport Komendantowi Powiatowemu PSP w Suchej Beskidzkiej mł.bryg. Krzysztofowi Okrzesikowi. Po podniesieniu flagi państwowej oraz przedstawieniu krótkiego zarysu historycznego naszej straży odbyło się wręczenie pocztu sztandarowego na ręce Prezesa OSP Kuków - dh Wiesława Kąkola.

Z okazji uroczystości w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie i nie tylko zostały przyznane odznaczenia związkowe.
„Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Albin Grajny, Tadeusz Baca, Krzysztof Miklusiak, Krzysztof Grajny, Marcin Groń oraz Krzysztof Michałek.
„Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Jan Krzesiński, Tadeusz Spyrka, Tomasz Kadela, Łukasz Stachowski, Michał Harańczyk, Kazimierz Gierat, Krzysztof Pacyga, Sławomir Gołuszka, Jan Miska oraz Andrzej Michałek.
„Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Marcin Jurdziak, Damian Harańczyk, Mateusz Szramowiat, Maciej Bury, Rafał Lasek oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Kukowa.
„Medal Św. Floriana” otrzymali druhowie: Jan Krzesiński oraz Marek Baca.


Przed zakończeniem uroczystości głos zabrali: Joanna Bobowska - Poseł na Sejm RP, Andrzej Pająk - Senator RP, Agata Gołuszka - Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa, Józef Bałos - Starosta Powiatu Suskiego, mł.bryg. Krzysztof Okrzesik - Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej, Barbara Miklusiak – Przewodnicząca KGW Kuków, którzy w pozytywnych słowach wyrazili naszą dotychczasową służbę, gratulowali jubileuszu oraz życzyli pomyślności w następnych latach.

Oprócz lokalnych jednostek, w naszej uroczystości wzięła udział zaprzyjaźniona brać strażacka z FF Pinggau (Austria) oraz DHZ Oravska Polhora (Słowacja).

Całą uroczystość uświetniła swoją piękną grą Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa.


Po części oficjalnej tego dnia odbył się koncert Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa na czele z jej Kapelmistrzem Krzysztofem Górskim, pokaz strażaków OSP Kuków, śpiewy Pań z KGW Kuków oraz atrakcje dla dzieci przygotowane przez naszą zdolną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
W miłej atmosferze odbyło się spotkanie naszych kolegów z FF Pinggau z mieszkańcami, w którym to zostały wyjaśnione szczegóły naszej współpracy.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej z Kukowa pragnie podziękować wszystkim sponsorom, darczyńcom i sympatykom naszej Straży Pożarnej. Bez Waszej pomocy nie zaszlibyśmy tak daleko.

Do zobaczenia za 10 lat! Mamy nadzieje, że większości z nas będzie nam dane uczestniczyć w tym wydarzeniu.

źródło
OSP Kuków


(kliknij, by zobaczyć całą galerię)

14 czerwca 2015r. odbyły się zawody sportowo - pożarnicze gminy Stryszawa. Konkurencje zostały rozegrane na stadionie MKS Babia Góra Sucha Beskidzka. Nasza jednostka wystawiła w tym roku dwie drużyny w grupie A. Drużyny OSP Kuków mimo pechowych startów w tegorocznych zawodach zajęły 1 i 8 miejsce. Jedynym zadowalającym akcentem tego dnia było podtrzymanie passy zwycięstw z rzędu na terenie gminy, a nasza passa wynosi 4. Gratulujemy zawodnikom !


(kliknij, by zobaczyć całą galerię)

<< wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dalej >>

Content Management Powered by CuteNews
Rozkład jazdyLosowe zdjęcie:

Wspierają nas:
© Copyright: www.kukow.pl 2006 - 2013, wszystkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie: Mateusz Szymski

on-line: ,wizyt ogółem: